They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

Ona On i Medycyna

Temat: Zakon Krzyżacki - AAR
...jego własnością na papierze . W 1700 roku wybucha na Litwie wojna domowa między rodami magnackimi. Gdy August II Mocny w 1704 roku zostaje zdetronizowany , w Polsce przyspiesza proces rozkładu społeczno-politycznego państwa. Kolejne konfederacje dawały jasno do zrozumienia sąsiadom , że czas działać. Pierwszy krok zrobiła Szwecja zajmując polskie Inflanty , Rosja zajęła Witebsk . Brak reakcji króla polskiego był do przewidzenia . Polskie rody magnackie mogły wystawić większą armię niż król , lecz większość z nich została przekupiona . Zawisły czarne chmury nad Rzeczpospolitą . Wróćmy teraz do Zakonu . Kolonizacja Ameryki zwolniła , mało osób emigrowało na zachód tereny te były nie przyjazne człowiekowi , prerie nie stanowiły dobrych miejsc pod uprawę , nie zanotowano tez większych złóż opłacalnych w eksploatacji surowców . Jednak nad atlantyckie miasta...
Źródło: eufi.org/showthread.php?t=16058Temat: Elekcja. Dobry czy zły sposób wybierania króla?
...przeszłości). Znowu - skrót myślowy. Chodziło mi o okres od końca Jagiellonów (co jak co, ale dawali sobie jeszcze radę ze szlachtą, niestety dawali jej też coraz więcej władzy) do końca istnienia państwa, bo w tym czasie trudno ukazać jakąkolwiek inicjatywę RON, która miałaby nawet krótkofalowe dobre efekty. Za swoistą wolność religijną zapłaciliśmy kolejnym osłabieniem władzy centralnej co dało taki efekt, że rody magnackie były w stanie wywoływać wojny, które potem odznaczały się na kraju (vide Dymitriady, gdyby nie kresowi magnaci to nawet nasi kochani Wazowie najprawdopodobniej nigdy by się tam nie wyprawili. Swoją drogą Dymitriady to smród, który ciągnął się za nami latami.) Wyczarowałaby pieniądze? Póki szlachta miała kasę to naprawdę paliła się do walki, wykładała kasę na wojsko zaciężne. Potem, gdy zaczęło...
Źródło: eufi.org/showthread.php?t=32493


Temat: Liberum Veto
...do szlachty koronnej niż ruskiej. Gro szlachty litewskiej skupione było w klienteli różnych familii, samo słowo klientela wywodzi się z Rzymu bo dość trafnie oddawało ówczesne stosunki. Tutaj lobbing nie był wcale potrzebny bo klientela głosowała tak jak wybrał patron, sprzeciwić mogli się praktycznie członkowie samej familii i ich własne zastępy "herbowych z jedną wsią albo i nie". Musimy pamiętać o tradycji dzielenia ziemi, rody magnackie miały świadomość rezultatów tych działań i dlatego od schyłku średniowiecza w Europie arystokracja zaczęła wprowadzać ordynacje nie pozwalające na rozdrobnienie i utratę kontroli nad majątkiem rodowym. Tymczasem ubogi (rzecz względna) szlachcic na Rusi często siedział na darowanej przez patrona ziemi (siedział - odbierał utarg a lokalnie pracował nadzorca/ekonom) i raczej się nie wychylał na głosowaniach....
Źródło: eufi.org/showthread.php?t=16934


Temat: Pochodzenie nazwisk
...Zresztą z tych bardziej znanych rodów magnackich nie wszystkie kończą się na "ski" np: Radziwiłł (Litewskie co prawda), Chodkiewicz, Potocki, Wiśniowiecki, Sapieha, Kmita, i trochę mniej znane, ale też magnackie np: Górka, Kiszka (litewskie), Ostroróg (wojewodowie wielkopolscy), Pac, Sanguszko, Weiher. To tylko kilka, rzeczywiście najwięcej jest rodów "ski", ale innych razem wziętych jest prawie tyle samo. Tu tylko rody magnackie (niektóre), a nie szlacheckie przedstawiłem. PS: Moje nazwisko kończy się na "cki". ;)
Źródło: forum.gothic.phx.pl/showthread.php?t=7590


Temat: August der Starke - nasz wspolny krol
...wykształcenie i realizowane cele były podstawą sukcesu i podwaliną pod potęgę i hegemonię Rosji w Europie wschodniej. To co nie pozwala mi darzyć sympatią Augusta Mocnego, to jego lekka ręka w wydawaniu bajońskich sum na utrzymanie dworu... i nie tylko. Sama "hrabina" Cosel dostawała rocznie coś koło 100000 talarów. Kolejnym argumentem przeciw jest jego "niemrawa" polityka zagraniczna i wewnętrzna na początku XVIII w. Rody magnackie rosły w siłę, nie modernizowano armii, nie prowadzono poważniejszych wojen... August może budzić sympatię za to, że kraju - który jego ojczyzną nie był - nie traktował "po macoszemu". Ale mi to nie wystarczy, bo nie rządził nim dobrze...
Źródło: zgorzelec.info/forum/viewtopic.php?t=1404


Temat: Mapa samej Rzeczpospolitej do mp?
Pomysł ciekawy, dobrze nadaje się do Rzeczpospolitej w XVII w. kiedy potężne rody magnackie rywalizowały z sobą i posiadały własne armie. Oczywiscie otwartego podziału nie było, ale to chyba nie przeszkadza :) .
Źródło: eufi.org/showthread.php?t=14613


Temat: Opowieści z Ludzkich Królestw - świat autorski
...gubernie to (w nawiasie stołeczne miasto): Heigermund (Zanor), Kehlastia (Margtor), Durgenveim (Hagergrad), Asterling (Dorg), Nilhveim (Alkor) oraz Assenmund (Assengrad). Podział ten jest wprowadzony tylko po to, aby ułatwić monarsze zarządzanie państwem, gdyż gubernatorowie nie mają żadnego wpływu na poczynania króla. Ich zadaniem jest wypełniać wolę monarchy. Społeczeństwo Najwyższym stanem społecznym w Hoarnie są rody magnackie, wywodzące się od dawnych drużynników królewskich. Są oni posiadaczami dużej części ziemi w królestwie, jednak w zamian muszą płacić wysokie daniny na rzecz skarbu panstwa. Poniżej magnaterii znajdują się zwyczajni posiadacze ziemi i mieszczanie. Obie te grupy zobowiązane są do płacenia podatków (w pieniądzu bądź naturaliach), obowiązkowej służby wojskowej trwającej 4 lata (tylko mężczyźni) oraz...
Źródło: linet.laohost.net/showthread.php?t=7323


Temat: Boże Igrzysko (Warfrog Games/Phalanx Games Polska)
...punkt gry. Brak jakiegokolwiek mechanizmu ograniczenia efektu "rzutu na taśmę". Problem ten jest mi znany z autopsji, to znaczy z ciągnącego się już ponad 5 lat doskonalenia własnej gry edukacyjnej "Wspólne Pastwisko". Podstawowe pytanie brzmi "Co zrobić, by warunki gry w ostatnim etapie nie różniły się kompletnie od warunków w poprzednich?". Nie chodzi tu tylko o problem związku z historią (choć oczywiście rody magnackie w XVI wieku nie planowały działań tak, by mieć jak najlepszą pozycję na koniec XVIII wieku ). Chodzi o to, że gra "owszem, możemy sobie pokooperować, ale tak, żebym to ja na tym najlepiej wyszedł" to jest zupełnie inna gra, niż "do przedostatniego etapu kooperujemy zgodnie, a potem to już wolna amerykanka". Obserwowałem to rok w rok, zanim znalazłem sposób, jak takiemu podejściu zaradzić. Moim...
Źródło: strategie.net.pl/viewtopic.php?t=6441


Temat: A w mediach polskojęzycznych dziś napisali/powiedzieli...
W XIX nowobogaccy fabrykanci także jedynie słusznego pochodzenia wżeniali się w zubożałe rody magnackie-stąd teraz wysyp różnych -skych , którym filosemityzyzm z gęby aż kapie.
Źródło: conservativepunk.net/forum/viewtopic.php?t=2862


Temat: Polska podzielona na Rody Szlacheckie
Przerabiam sobie EU2 i postanowiłem zrobić MOD (zainspirował mnie temat Rzeczpospolita szlachecka, szkoda że zamknięty) w którym Polskie Ziemie podzielone byłyby między rody magnackie. Nadsyłajcie wszystko co może mi w tym pomóc. Nie wiem np. jakie ziemie dzierżyły dane rody.
Źródło: eufi.org/showthread.php?t=19795


Temat: Obrona polskiej granicy południowej i południowo-wschodniej
...nie zdecydowało się na żadne ostateczne rozwiązania w tej kwestii. W związku z tym cały system obrony musiał opierać się o działania chaotyczne, będące głównie reakcją na akcję Tatarów. Taki system był wygodniejszy dla magnaterii, zwłaszcza po 1569 roku, kiedy to decyzją króla Zygmunta II Augusta, tereny pogranicza polsko-tureckiego trafiły do Korony, co dało impuls dla kolonizacji tych ziem, zwłaszcza przez silne polskie rody magnackie, dla których wygodniejsza była swoista mętna woda na terenach pogranicza, pozwalająca na faktycznie niczym nie ograniczone własne, prywatne rządy. To faktycznie magnateria ukrainna miała decydującą rolę w kreowaniu systemu obrony przed działaniami tatarskimi. To ich koncepcje realizowali starostowie Ukrainki, szczególnie aktywni wobec przeciwnika tatarskiego, niektórzy z nich potrafiący nie tylko paraliżowali...
Źródło: zhw.amu.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=220


Temat: Potop
2. Król starał się osłabiać tzw. stare rody magnackie (do których zaliczali się Radziwiłłowie) i umacniać swoją proabsolutystyczną pozycję w państwie popierając "nowobogackich" magnatów np. Sapiechę czy Gosiewskiego. Ostatecznie Janusz Radziwiłł otrzymał buławę wielką ale już polną dostał silnie związany z Janem Kazimierzem Gosiewski. Doprowadziło to do podziału w (i tak nielicznym) wojsku litewskim na oddziały starego i nowego zaciągu....
Źródło: gis.manewry.vdl.pl/viewtopic.php?t=1408


Temat: Dymitriady
...Narodów odegrała zdrada Hieronima Radziejowskiego oraz Janusza i Bogusława Radziwiłłów. Ponadto, to właśnie szlachta polska poddała się pod Ujściem, licząc na łaskę króla Szwedzkiego. to jednak byli magnaci. ja staram się patrzeć na szlachtę w dwóch przynajmniej okresach jej funkcjonowania jako stanu. Pierwszy, do bitwy pod Guzowem zaliczam do pozytywów. Później dominującą rolę zaczyna odgrywać magnateria, rody magnackie niekoniecznie polskie, i to tę grupę obwiniam za upadek Rzeczpospolitej.
Źródło: forum.historicus.pl/viewtopic.php?t=593


Temat: Tylko we Lwowie...
...Chmielnickiego ? powstanie w latach 1648-1655 kozactwa i chłopstwa ukraińskiego pod przywództwem hetmana kozackiego Bohdana Chmielnickiego przeciwko szlachcie polskiej.Społeczeństwo ukraińskie było bardzo zróżnicowane. Najniżej stało chłopstwo, czyli czerń. Była to warstwa niejednolita, złożona częściowo z miejscowych, a częściowo ze zruszczonych chłopów ? zbiegów z Korony.. Właściwe rządy sprawowały rody magnackie (gł. Wiśniowieccy, Zasławscy, Ostrogscy), złożone ze spolonizowanej szlachty ruskiej i zarządzające ogromnymi latyfundiami. Ich polonizacja motywowana była bardzo często ambicjami politycznymi i nieodłącznie związana z porzuceniem prawosławia. Dawna historiografia właśnie im przypisuje główną odpowiedzialność za wybuch buntów? ich zaborcza i ekspansywna polityka rolna miała prowadzić do stałego...
Źródło: frizona.pl/showthread.php?t=3468


Temat: Historia
...ale robiła to tylko dlatego że władca obiecywał im rożne przywileje, ktore potem osłabiały jego pozycję w państwie i w konsekwencji w europie. Dlatego nie byłbym tak wylewny w przypisywaniu im tych wszystkich zaszczytów. Jedyny plus jaki sie im należy to to że w momencie gdy Polska stawała w punkcie praktycznie krytycznym dopiero wówczas stawali sie patriotami i robili swoje. A jeśli idzie o rozbiory to nie zapominajmy że to szlachta jak i większe rody magnackie, przekupywane przez rosjan zrywały sejmy niedopuszczając tym samym do uchwalania wielu potrzebnych w tamtych czasach uchwał, ktore mogłyby naprawic Polskę, nie twierdze że Poniatowski mógł to zrobic, bo jak wiadomo był on pieskiem Carycy i w rzeczywistości bał sie jej. Jednakże z całego tego zamieszania wyłaniała sie jedna rodzina, która mogła uratowac polskę - niestety sami nie byli w stanie tego robić - myśle tu o...
Źródło: forum.gothic.phx.pl/showthread.php?t=6569